Hyrförsäkring

Tecka vår hyrförsäkring som omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaveri. Premien är endast 5% av fakturerad hyreskostnad, och självrisken endast 4500 kr (exkl. moms) per skadetillfälle (dock högst 50% av maskinens nypris).

Som plötsligt och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös behandling.

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av polisrapport.

Hyrförsäkringen kommer automatisk att debiteras samtliga kunder. Om ni inte vill att denna försäkring skall gälla er måste ni kontakta oss innan vi registrerar er hyresorder.

Se hyresvilkor (pdf)

Vårt produktutbud