Miljöpolicy

Syfte

Hasses Hyr & Maskin ska genom målmedvetet arbete och en engagerad personalstyrka sträva efter att påverka miljön så lite som möjligt.

Policy

Vi samarbetar med leverantörer som visar att de bidrar till att minska miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. Vid likvärdiga alternativ väljer vi alltid det som är mest miljövänligt. Vi lägger också stor vikt vid att påverka våra kunder till att välja miljövänligare alternativ när det gäller t ex bensin, olja och vid försäljning av maskiner.

Lagstiftning

Vi uppfyller de miljökrav som ställs på oss enligt lagstiftningen.

Vi prioriterar följande:

  • Källsortering av papper, batterier, metallskrot, glödlampor och lysrör samt spillbränslen
  • Vid all leveranstrimmning, provkörningar och demonstrationer av nya maskiner används endast alkylatbensin.
  • Vi strävar efter att hålla nere energiförbrukning så mycket som möjligt
  • Vid alla leveranser försöker vi att samleverera om det går.

Denna miljöpolicy ses över årligen för att vara aktuell.

Vårt produktutbud